Gipresentar ko ang sulod nga makapabalik kanimo ngadto sa mahigugmaong Diyos nga nagbuhat kanimo, ug kang kinsa ikaw usa ka adlaw maghatag ug husay.

© 2023 Jim Vernon Philippines