Tagalog Home
Dumaguete City

Ang Kwento ni Jim

Ang pangalan ko ay Jim Vernon at ako ay lumaki sa Miami, Florida USA at doon ako pinalaki sa halos buong buhay ko. Ang aking pamilya ay nasa katamtamang uri ng pamumuhay. Nagtatrabaho ang aking Ama sa isang paradahan at ang Ina ko minsan ay nagtatrabaho bilang nars sa gabi. Noong ako ay 4 o 5 taong gulang, ang aking Ina ay nagkaroon ng karanasan sa Diyos na nagpabago sa kanyang buhay. Nagsisimba na...