FREE Newsletter Subscription

Bisaya Home
Dumaguete City - Philippines

Ang Istorya ni Jim

Ako si Jim Vernon, nagdako ko sa Miami, Florida USA ug didtoa na ko sa halos tibuok bahin sa akong kinabuhi. Ang akong pamilya kay medyo arangan. Ang akong amahan nagtrabaho sa usa ka garahean ug ang akong inahan usahay nagtrabaho isip usa ka nars sa gabii. Adunay usa ka higayon kaniadtong upat (4) o lima (5) ka tuig pa lang ko nga ang akong inahan adunay kasinatian sa Diyos na nakapagbag-o sa iyang...

Istorya ni Jesus

Istorya ni Jesus

Kini nga pelikula usa ka hingpit nga pagpaila kang Jesus pinaagi sa Ebanghelyo ni Lucas. Kanunay nga gisurpresa ug gilibog ni Jesus ang mga tawo, gikan sa Iyang milagrosong pagkahimugso hangtod sa Iyang pagbangon gikan sa lubnganan. Sunda ang Iyang kinabuhi pinaagi sa mga kinutlo gikan sa Basahon ni Lucas, ang tanang mga milagro, ang mga pagtulon-an, ug ang gugma. Ang Dios nagbuhat sa tanan ug nahigugma sa katawhan. Apan ang katawhan misupak sa...

Gipamatud-an sa siyensya

Gipamatud-an sa siyensya ang bibliya

Niining sikat nga video, gitubag ni Ken Ham ang pinakadako nga mga pangutana sa paghimo/ebolusyon nga kanunay niyang gipangutana sa mga tin-edyer. Kapin sa usa ka dosena nga "mainit nga mga hilisgutan" ang gitubag uban ang kataw-anan ug kusog nga naghimo niining natawo sa Australia nga magtutudlo nga usa sa labing gihangyo nga mga mamumulong nga Kristiyano sa Amerika.