English

Ang Istorya ni Jim

Ako si Jim Vernon, nagdako ko sa Miami, Florida USA ug didtoa na ko sa halos tibuok bahin sa akong kinabuhi. Ang akong pamilya kay medyo arangan. Ang akong amahan nagtrabaho sa usa ka garahean ug ang akong inahan usahay nagtrabaho isip usa ka...

Evolution?

Did you know the decisions you make in life are based on your Worldview? Definition of WORLDVIEW: a comprehensive conception of the world especially from a specific standpoint. Does the Theory of Evolution effect your Worldview and therefore your life decisions? For example, if you don't believe...

Jim’s Story

My name is Jim Vernon and I grew up in Miami, Florida and was...

Latest articles

Ang Istorya ni Jim

Ako si Jim Vernon, nagdako ko sa Miami, Florida USA ug didtoa na ko...

Evolution?

Did you know the decisions you make in life are based on your Worldview? Definition...

On The Origin of Articles

On the Origin of Articles You might think that someone wrote this article. But of...

Gipamatud-an sa siyensya ang bibliya

Niining sikat nga video, gitubag ni Ken Ham ang pinakadako nga mga pangutana sa...